neděle 12. srpna 2012

Přechylování příjmení v České televizi: největší bitva olympiády v Londýně 2012

Olympijské hry Londýn 2012: Největší bitva nebyla na hřišti, ale byla to bitva o přechylování jmen cizích sportovkyň komentátory české televize!

Současný stav:

Komentátoři České TV důsledně přechylují téměř všechna příjmení sportovkyň.

Komentátoři České TV povinně používají Twitter.

Komentátoři České TV nekompromisně hájí správnost přechylování téměř všeho, co se hýbe a není to muž: http://www.ceskatelevize.cz/loh/deni-na-oh/188071-zasady-prechylovani-cizich-zenskych-jmen-v-ct/

Důsledek:

Komentátoři České TV čelí kritice některých koncesionářů, že důsledné přechylování téměř všech jmen sportovkyň je divné.

viz např.: http://www.severskelisty.cz/jazyk/jazy0051.php nebo http://knava.blog.idnes.cz/c/282566/Prechylovani-prijmeni-na-CT-je-neucta-a-urazeni-olympionicek.html

Z historie:

Spolukomentátorka Zuzana Kocůmová (běžky) v přímých přenosech z MS nepřechylovala. Z TV ji vyrazili a po protestech koncesionářů zase vzali zpět. (zdroj: http://www.lidovky.cz/prechylovat-nebude-treba-0h1-/ln-media.asp?c=A090228_093908_ln-media_val)

Ota Černý, kdysi a možná i stále(?) šéf sportu na ČT je důsledný fanoušek přechylování jmen sportovkyň: 

Zastáncipřechylování, jako je třeba šéf sportu v České televizi Ota Černý, říkají, že je prostě vlastností češtiny, národní identitou. Nelíbí se jim, že v globálním světě stále více Čechů na koncovku zapomíná. (zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prechylovani-zenskych-jmen-hrozi-hillary-clinton-i-piafova-pqa-/domaci.aspx?c=A090227_220955_domaci_dp)

Co tvrdí o přechylování autority?

Genderová lingvistka Jana Valdrová, Ph.D., odborná asistentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, členka mezinárodní poradní komise EU pro zprostředkování problematiky gender České republice v posudku, který si vyžádal Výbor pro lidská práva při vládě ČR (A.Nedomová) pro jednání v parlamentu ČR v květnu 2000 píše:

"Přechylování cizích příjmení je třeba nově zvážit z jazykově politického hlediska

- na rozdíl od dřívějšího pojetí, které politický aspekt nepřipouštělo (viz Knappová 1992:33);
-je nezbytné přiblížit praxi přechylování cizích příjmení současným potřebám;
-je nutné oddělit způsob registrace příjmení v matrikách od mimoúředního úzu."

...

"Z hlediska těchto lidí se české úřady připojováním přechylovacího -ová dopouštějí nepochopitelného zkomolení cizího jména. Kromě toho mnozí obyvatelé evropských zemí spatřují v přechylování příjmení ohrožení osobních práv. V anketě mezi 31 studujícími pedagogické fakulty v rakouském Linci označilo 13 z celkem 31 dotazovaných českou matriční praxi za nepřípustný zásah do osobní identity, tři respondenti připustili, že si na ni lze časem zvyknout. Dva dotazovaní ji omylem považovali za „způsob jazykového odlišování vdaných žen od svobodných“. 13 respondentů uznávalo nutnost respektovat jazykové zákony země, v níž se cizinka rozhodne žít.

Mnohé cizinky se přechýlení svého jména brání z důvodu nerovného jazykového pojednávání žen a mužů. Na rozdíl od mužů musejí ženy o nepřechýlený tvar svého příjmení výslovně žádat; ne vždy jim přitom bývá vyhověno a ne vždy je jim důvod zamítnutí uspokojivě vysvětlen. Rovnost přístupu k oběma pohlavím je právně ošetřena mezinárodními smlouvami, ratifikovanými Českou republikou. Je zřejmé, že jazykové ošetření problematiky přechylování nesmí být v rozporu s právním rámcem soužití národů."

...

"Navrhovaný zákon rozšiřuje toleranci nepřechýlených tvarů v osobních dokumentech (rodné listy, oddací listy apod.)."

...

"Samozřejmostí by mělo být nepřechylování příjmení při zapisování matričních událostí žen, které nejsou občankami České republiky, tj. neužívat přechylovací sufix v matričních dokladech cizích státních příslušnic. "

...

"...čeština zná a bez problémů užívá prostředky, jimiž se zviditelnění pohlaví řeší v slabě flektivních jazycích a jazycích bez rodové flexe. Hovorová praxe navíc dokazuje, že užívání nesklonného tvaru nečiní problémy příslušníkům různých sociálních vrstev."

...

"...lze očekávat zvýšenou frekvenci formulací jako smlouva se uzavírá mezi panem Josefem Klímou a paní Ingrid Klein. Při ústním projednávání záležitosti může být paní Klein oslovována jako Kleinová, stejně jako se může v tisku objevit článek o návštěvě paní Klein nebo Kleinové v České republice. Je ovšem etické respektovat vůli těch žen, jež si přejí být představovány v české společnosti původní formou svého příjmení, bez českého přechylovacího sufixu. Možnost volby nepřechýleného tvaru neohrozí český jazykový systém."

zdroj: http://femca.misto.cz/_MAIL_/clanek6.htm

Obsáhlý rozbor situace Od Miloslavy Knappové (Ústav pro jazyk český) najdeme i zde: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7046 (text je ovšem z roku 1992 a jazyková praxe daná integrací Evropy se od té doby změnila)

Internetová jazyková poradna Ústavu pro jazyk český tvrdí: "Přechylování příjmení, tj. odvozování ženských podob příjmení z příjmení mužských, a to příjmení domácího i cizího původu, není v běžné komunikaci povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem."

viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700&dotaz=p%C5%99echylov%C3%A1n%C3%AD%20

Obsáhlý polemický text přinesla iDnes:

http://zpravy.idnes.cz/kopnete-si-do-cestiny-mapovali-jsme-proc-prechylovat-a-proc-ne-pbc-/domaci.aspx?c=A110826_112623_domaci_jw

Souhrn pro ty, co nechtěli číst celý text: 

Z předchozího vyplývá, že

  • přechylování jmen cizích sportovkyň, umělkyň... není povinné
  • je vhodné pro porozumění významu sdělení (Williams porazila Seleš)
  • vyžaduje ho Ota Černý
  • nelíbí se řadě koncesionářů České televize

Důsledky tvrdohlavého postoje komentátorů České televize

Dle aktuálně nekompromisně prosazovaného komentátory České televize názoru jsou správné tyto věty:

"Česká střelkyně Kateřina Emmons se setkala se svou americkou tchyní paní Emmonsovou."

"Češky Eliška Kaplický-Fuchsová, Petra Eliáš-Voláková, Romana Jákl-Vítová, Andrea Volopich-Verešová, Františka Terezie Čeřovský-Mathé byly na koncertě Alanis Morissettové."

///tento příšerný přechýlený tvar kanadsko-americké zpěvačky Allanis Morissette použil nedávno Jakub Železný v Událostech České televize...

"Odbornice na biomasu Kateřina Jacques byla na koncertě Britney Spearsové."

Absurdních rozměrů dosáhla tato tvrdohlavost v případě MTB závodu žen. Jela tam Češka Kateřina Nash (za svobodna Hanušová). Od komentátorů České TV jsme se dozvěděli že závodila proti Francouzce Bressetové, Němce Spitzové, Američance Gouldové, Švédce Engenové...

Ano, je to tak, dle ČT je správně: "Bressetová porazila Nash.". Dle logiky Roberta Záruby v obhajobě přechylování (viz http://www.ceskatelevize.cz/loh/deni-na-oh/188071-zasady-prechylovani-cizich-zenskych-jmen-v-ct/) jsme se dozvěděli, že mezi ženami jel chlap. 

Perlička na závěr:

Další výjimkou z povinného přechylování v ČT jsou rodová jména čínských a korejských závodnic. (tvrdí to Robert Záruba v závěru http://www.ceskatelevize.cz/loh/deni-na-oh/188071-zasady-prechylovani-cizich-zenskych-jmen-v-ct/)

...a tak tedy Wang Ming-ťüan je chlap nebo ženská? Proč zde nepřechylujeme? Tady neplatí potřeba rozlišit pohlaví dle jména?

 

Prosba koncesionáře

Čeština je krásný jazyk. Jedem (nejen) jazyka jsou dogmata. Povinné bezmyšlenkovité panem Otou "na slovíčko" Černým prosazované přechylování jmen všeho, co se hýbe a nemá ocas je dlouhodobě neúnosné a absurdní (ukázky viz výše).

Řiďte se prosím svým jazykovým citem a zdravým rozumem. Klidně dál přechylujte tam, kde to cítíte jako správné a pro porozumění jako nezbytné. Netrvejte však na tom u svých spolukomentátorů a spolukomentátorek. Od sportovkyň, pro které vždy byla jejich soupeřka Serena Williams, zní to Williamsová fakt divně. Prosím...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádné komentáře:
© Příliš starý na rock and roll * web http://instantni.blogspot.com
Použití jakýchkoli zde zveřejněných materiálů (textů, fotografií i jiného obsahu) pouze po dohodě s autorem.