úterý 5. března 2013

Václav Klaus a velezrada: fakta na pomoc diskuzi

Co je velezrada?

V zákoně o Ústavním soudu je definována jako „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velezrada

Jak zní slib prezidenta ČR?

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

Senátoři a desítky tisíc občanů podepsaných pod peticí žádající obvinění Václava Klause z velezrady tvrdí:

 1. Argumenty pro podání této žaloby lze najít v návrhu na zrušení čl. II amnestie, který podala skupina třiceti senátorů u Ústavního soudu.
 2. Touto bezprecedentní amnestií byla elementárním způsobem rozkolísána rovnováha zákonodárné, výkonné a soudní moci v našem, věřím, že stále ještě demokratickém a právním státě.
 3. Nic na tom nemění ani fakt, že se mandát prezidenta již záhy naplní. 
 4. V uplynulých dvaceti letech se mnohé velké kauzy buď nevyšetřovaly vůbec, anebo se pak záhadně odkládaly, případně nebyla údajná vina prokázána. 
 5. Nezřídka to byl výsledek politického a obchodního tlaku, což zmiňuje opakovaně i BIS ve svých výročních zprávách. 
 6. Nyní Václav Klaus svou amnestií znemožnil, aby byl dán spravedlnosti volný průchod.
 7. Prezident republiky podle nás jednal v rozporu s Listinou základních práv a svobod, překročil svůj ústavní slib, a tím i Ústavu ČR. 
 8. Upřednostnil důvodně vyšetřované podezřelé pachatele závažných hospodářských trestných činů před jejich oběťmi. 
 9. Václav Klaus tak poškodil i obraz ČR v zahraničí.
 10. Prezident republiky je z výkonu své funkce dle Ústavy neodpovědný s výjimkou právě případů, kdy se dopustí jednání, které směřuje proti základním hodnotám demokratického řádu České republiky. 
 11. Z uvedených důvodů by měl prezident republiky nést za svůj čin plnou odpovědnost.

zdroj: http://www.klausovavelezrada.cz/cs/

Argumenty obhájců Václava Klause a kritiků podané žaloby:

"Pokládám to za zcela hysterickou reakci, protože velezrada je přesně definovaný pojem a amnestie se do něho prostě nevejde," Miloš Zeman pro MF DNES

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/zeman-oznacil-zalobu-na-zemana-na-hysterickou-foq-/domaci.aspx?c=A130304_202633_domaci_jj

"Cílem návrhu žaloby na Václava Klause je dosluhujícího prezidenta dehonestovat, aby se už nemohl politicky angažovat" předseda senátorů ODS Jaroslav Kubera

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/zaloba-na-vaclava-klause-0wt-/domaci.aspx?c=A130303_122429_domaci_brm

 

 


Žádné komentáře:
© Příliš starý na rock and roll * web http://instantni.blogspot.com
Použití jakýchkoli zde zveřejněných materiálů (textů, fotografií i jiného obsahu) pouze po dohodě s autorem.