čtvrtek 31. května 2012

Jak ovládnout Systém: Média

 1. Všechna média musí patřit vlastníkům s neprůhlednou strukturou.
 2. Nikdo nesmí znát skutečné vlastníky vlivných médií.
 3. Novináře nepřímo ovládat prostřednictvím inzerentů.
 4. Každému novináři musí být jasné, že existují témata, o kterých se mlčí či mlží.
 5. Nikdy neuvádět seznam zakázaných témat či nedotknutelných osob či společenství osob. Toto musí každý novinář vytušit a dle toho nastavit svou autocenzuru.
 6. Novinář nerespektující neexistující seznam nedotknutelných a nedotknutelného, musí okamžitě z kola ven.
 7. Tzv. "veřejnoprávní média" řídit prostřednictvím tzv. rad. Členy těchto "rad" dosazovat tak, aby jejich výběr navozoval dojem demokratické volby. Ve skutečnosti tuto volbu důsledně kontrolovat. Lidé, kteří nejsou přirozeně manipulovatelní či alespoň vydíratelní nemohou v mediálních radách pracovat.
 8. Mediálním radám dát pravomoc okamžitých kádrových změn v jimi řízeném veřejnoprávním sdělovacím prostředku.
 9. Využít zkušenosti z čínského experimentu prováděném v Tibetu: neustálým přehráváním pečlivě vybrané hudby zařazované v rotaci minimálního množství titulů dochází k postupnému zlomení národa a devastaci jeho elit. Hudbu vybírat s důrazem na vznik v období úpadku země. Pro výběr hudby stanovit člověka s minimálním dosaženým všeobecných vzděláním a rozhledem. Tohoto člověka označit jako mezinárodně uznávaného hudebního experta.
 10. Televizní zpravodajskou relaci uspořádat tak, aby forma převyšovala zmanipulovaný obsah natolik, že proti obsahu budou jen jednotlivé připomínky a diskuze se stočí na formu.
 11. Jednotlivé zprávy v televizním zpravodajství řadit tak, aby se nepřehledně a zdánlivě nahodile střídaly informace zdomova, blízkého i vzdáleného zahraničí. 
 12. Stopáž zpráv volit tak, aby maximum prostoru dostávaly negativní zprávy ze znepřáteleného zahraničí. Minimum prostoru musí mít zprávy informující o skutečnostech nevýhodných pro stabilitu Systému.
 13. Zprávy řadit tak, aby krátká zpráva o skutečnostech nevýhodných pro stabilitu Systému byla obložena delšími zprávami o tom, jak v nepřátelském zahraničí je nebezpečno. 
 14. Ve zprávách z nepřátelského zahraničí zdůrazňovat nebezpečí pro ženy a děti.
 15. Pokud dojde k projevům nespokojenosti uvnitř zemí Systému, o události informovat s minimální akceptovatelnou stopáží. Záběry davu nespokojenců pořizovat technikou neumožňující divákům poznat skutečný počet protestujících. 
 16. Mezi nepřáteli Systému vybrat mediálně nepřitažlivé typy. Těmto typům dát větší prostor v rámci informace o protestu.
 17. Živé vstupy "z protestu" pořizovat v liduprázdné ulici. Reportér vzrušeným hlasem říká do kamery věty typu: "Ještě před několika minutami zde demonstranti protestovali proti... Nyní je již v ulicích města klid."

Tento text byl získán z neveřejných zdrojů jako překlad učebního textu How the control System určeného pro výuku vybraných pracovníků společnosti v textech označované jako Organizace. Tato Organizace pro označení zájmové oblasti ve svých manuálech zásadně používá slovo Systém.

Žádné komentáře:
© Příliš starý na rock and roll * web http://instantni.blogspot.com
Použití jakýchkoli zde zveřejněných materiálů (textů, fotografií i jiného obsahu) pouze po dohodě s autorem.