úterý 29. května 2012

Jak ovládnout systém: Zákony

  1. Základní premisa: Napiš zákony tak, aby se v nich nikdo nevyznal.
  2. Novelizuj zákony zásadně tak, že zveřejníš pouze jejich změněné části. Novela ideálně vypadá takto: "V zákoně 273/2012 Sb. paragraf 12 se v odstavci 7, článku b nahrazují slova "je nutné" výrazem "je možné".
  3. Novelizuj takto zákony co nejčastěji.
  4. Ideální je novelizace novelizace zákona.
  5. Systém musí být nastaven tak, aby zákon bez vysvětlujícího komentáře byl prakticky nepoužitelný.
  6. Komentáře vysvětlující zákony nesmí být snadno dostupné.
  7. Nikdy nesmí být jasné kolik komentářů k zákonu existuje.
  8. Přehled všech platných zákonů v jejich aktuálním platném znění také není žádoucí.
  9. Pokud přes všechna předchozí opatření hrozí nebezpěčí, že existují osoby neovládané Systémem, které by mohly zcela porozumět zákonům a vyznat se v jejich spleti, je žádoucí, aby formulace zákonů byly voleny tak, že umožňují několik zcela protichůdných výkladů.

Tento text byl získán z neveřejných zdrojů jako překlad učebního textu How the control system určeného pro výuku vybraných pracovníků organizace, jejíž jméno není možné uvést. Tato organizace pro své označení ve svých textech zásadně používá slovo Systém.

 

Žádné komentáře:
© Příliš starý na rock and roll * web http://instantni.blogspot.com
Použití jakýchkoli zde zveřejněných materiálů (textů, fotografií i jiného obsahu) pouze po dohodě s autorem.